ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Εδώ θα αναγράφονται οι συνεργασίες που διατηρούμε με τους καλύτερους της αγοράς!

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ(«PROLEPSIS»)

H εταιρεία μας Pietris Catering με χαρά σας ανακοινώνει τη νέα της συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής & Εργασιακής Ιατρικής (Prolepsis).

Καθημερινά παράγουμε ένα φρέσκο,υγιεινό-διατροφικά ισορροπημένο μικρογεύμα , σχεδιασμένο ειδικά για τις διατροφικές ανάγκες χιλιάδων μαθητών. Καθημερινά σιτίζονται στα πλαίσια του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής Μαθητών το οποίο

υλοποιείται από το:

με δωρεά από το:

NEA ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι πλέον η εταιρεία μας Pietris Catering έχει αναλάβει την αποκλειστική τροφοδοσία και λειτουργία των κυλικείων των εργαζομένων και των επισκεπτών της Μότορ Όιλ Ελλάς Διυλιστήρια Κορίνθου, με μια γκάμα προϊόντων που καλύπτουν πρωινό, snacks και γεύματα.

Ως ελληνική εταιρεία παραγωγής και μαζικής σίτισης με πολυετή εμπειρία στο χώρο της αρτοζαχαροπλαστικής ,στοχεύουμε στον πελάτη μας και επιδιώκουμε σχέσεις εμπιστοσύνης προσφέροντας εκλεκτά φρέσκα, ποιοτικά εδέσματα με την πιο ευέλικτη και ταχεία εξυπηρέτηση

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο Όμιλος Εταιρειών Pietris ακολουθώντας τις οδηγίες των διεθνών προτύπων, δεν περιορίζεται μόνο στη διαχείριση και στην τήρηση των ζητημάτων ποιότητας, τα οποία σε κάθε περίπτωση ακολουθεί πιστά και απαρέγκλιτα. Ακολουθεί και εφαρμόζει επιπλέον, διαδικασίες που είναι συνυφασμένες με την ευρέως εννοούμενη Εταιρική Υπευθυνότητα, σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του.

Συγκεκριμένα :

Συνεργασία Με Τις Τοπικές Κοινωνίες

-Μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων πολιτικών, επιδιώκεται η συνεργασία με την τοπική κοινωνία, στη βάση επιλογής του μεγαλύτερου μέρους των προμηθευτών από την ευρύτερη περιοχή δραστηριοποίησης των εταιρειών του Ομίλου. Παράλληλα σχεδόν το σύνολο των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό καλύπτεται από τις τοπικές κοινωνίες, συνεισφέροντας στην αύξηση της απασχόλησης σε αυτές. Επιπλέον και σε διαχρονική βάση οι εταιρείες του Ομίλου συμμετέχουν εθελοντικά σε προγράμματα δωρεάν παροχής γευμάτων και εν γένει σίτισης, προς τις οικονομικά ασθενέστερες και αδύναμες πληθυσμιακές ομάδες, αποσκοπώντας στην κοινωνική συνεισφορά σε τοπικό επίπεδο.

Σχέση Με Τους Καταναλωτές

-Η παρουσία των εταιρειών του Ομίλου στην αγορά χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα, ενώ τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας είναι κορυφαίας ποιότητας, με αποτέλεσμα να συγκαταλεγόμαστε στις πρώτες θέσεις των καλύτερων εταιρειών ή και ομίλων πανελλαδικά. Φροντίζουμε να δίνουμε βήμα επικοινωνίας στους πελάτες μας, είτε επικοινωνώντας εμείς μαζί τους, είτε επικοινωνώντας αυτοί με εμάς, μέσω ειδικών εντύπων, ώστε να εντοπίζονται και να καταγράφονται πιθανά προβλήματα και παράπονα, για λήψη κατάλληλων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών. Μέλημά μας είναι η απαρέγκλιτη τήρηση και συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις, αναφορικά με τις παρεχόμενες πληροφορίες, προς τους πελάτες, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Αποτέλεσμα αυτού είναι η μη εμφάνιση περιστατικών μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Ανθρώπινα Δικαιώματα

-Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα του ανθρώπου, αποτελούν αδιαμφισβήτητη δέσμευση για τον Όμιλό μας. Προσφέρουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που ευνοεί τη διαφορετικότητα και παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Ουδέποτε έχει σημειωθεί περιστατικό διάκρισης ή σχετικό παράπονο. Ως στοιχείο τεκμηρίωσης για τα προαναφερόμενα αναφέρουμε, ότι το ποσοστό των αλλοδαπών εργαζόμενων στην εταιρεία μας σε ετήσια βάση κυμαίνεται περίπου στο 20%.

Εργασιακές Πρακτικές

-Το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι η κινητήριος δύναμή μας. Η ανάπτυξή μας είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη του προσωπικού μας, σε επαγγελματικό και σε προσωπικό επίπεδο. Η παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, δικαιοσύνης και ανταμοιβής χωρίς διακρίσεις, αποτελεί πάγια επιδίωξή μας.

Περιβάλλον

-Έχουμε δεσμευτεί, έναντι των κοινωνιών που δραστηριοποιούμαστε, για την προστασία και τη μη επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος, με πλήρη εφαρμογή και συμμόρφωση με τα οριζόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. Ακολουθούμε και υλοποιούμε υπεύθυνα, ενέργειες διαχείρισης αποβλήτων, φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο, με σκοπό το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα να περιορίζει στο ελάχιστο τις επιδράσεις προς αυτό.